Sorry, this entry is only available in Ukrainian and Russian.

ПУБЛІЧНИЙ ОФЕРТА (УГОДА) НА НАДАННЯ ПЛАТНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В МЕРЕЖІ МЕДИЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ ТОВ «НІКОЛАБ»

 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Керуючись ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України, Товариство з обмеженою відповідальністю «НІКОЛАБ» (код ЄДРПОУ 39434956) далі за текстом — «Виконавець», пропонує будь-якій фізичній особі, далі по тексту — «Користувач», спільно іменовані надалі — «Сторони», укласти офіційний, публічний і безвідкличний договір на надання медичних послуг на зазначених нижче умовах:

  Термін и :

  У цій Публічній оферті вживані терміни мають таке значення:

  Послуги — перелік медичних та інших супутніх послуг, що надаються Виконавцем.

  Публічна оферта (угода) — пропозиція Виконавця, викладена на сайті Виконавця, і адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти даний Договір на певних умовах.

  Cайт Виконавця(Сайт) — веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://nikolab.com.ua, яка є офіційним джерелом інформування Користувачів про Виконавця та послуги, які їм надаються.

  Користувач – фізична дієздатна особа (пацієнт), яка досягла 18-річного віку, або законний представник пацієнта (батьки, опікуни, піклувальники, представники за довіреністю), що отримав/ла послуги Виконавця та прийняла прийняв/ла усі умови цієї Угоди, а за необхідності має відповідні повноваження (в т.ч. як законний представник неповнолітніх дітей).     

  Акцепт — повне, безумовне і беззастережне прийняття Користувачем, умов Публічної оферти, у вигляді даного Договору. Акцепт здійснюється шляхом оформлення відповідної он-лайн форми на Сайті Виконавця і проставленням відмітки про прийняття умов Угоди. Акцепт означає, що Користувач згоден з усіма положеннями цієї Публічної оферти.

  Сторони — Користувач і Виконавець.

  Угода Користувача (Угода) — ця Угода, всі зміни і доповнення до неї.

  Афілійовані особи — це всі та будь-які юридичні та фізичні особи, що пов’язані з Виконавцем договірними відносинами, які включають суворі вимоги про дотримання конфіденційності, безпеки та дотримання інших вимог Застосовного законодавства про захист персональних даних, які тією чи іншою мірою беруть участь у захисті, підтримці, розробці, розвитку, функціонуванні та вдосконаленні сайту Виконавця, а також в надані послуг Виконавцем.

  Сервіс – розміщена на Сайті Виконавця можливість для самостійного розміщення Користувачем, через мережу Інтернет, замовлення послуг Виконавця.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  Предметом цієї Угоди користувача (далі – Угода) є надання Виконавцем Користувачеві можливості скористатися Сервісом на сайті Виконавця. Користування Сервісом можливе після прийняття Користувачем усіх умов цієї Угоди без будь-яких виключень чи застережень, що здійснюється при замовленні послуг Виконавця.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

  3.1. Користувач має право:

  • Скористатися Сервісом на сайті Виконавця для замовлення послуг Виконавця;
  • Переглядати, роздруковувати і завантажувати на свій локальний комп’ютер, смартфон або інший пристрій для запису електронної інформації результати своїх досліджень (або досліджень особи, яку Користувач представляє відповідно до закону);
  • Надавати за власним бажанням і під свою особисту відповідальність доступ до результатів досліджень третім особам (зокрема, лікарям);
  • Отримувати інформацію про Сервіс який надається за цією Угодою;
  • Інші права, передбачені цією Угодою і чинним законодавством України.

  3.2. Користувач отримує доступ до Сервісу шляхом заповнення форми запропонованої Виконавцем. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, наданих ним при використанні Сервісу, а також за їх своєчасне оновлення шляхом інформування Підприємства про зміни.

  • не використовувати програмне забезпечення і не здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту;
  • не розповсюджувати або іншим чином використовувати віруси, троянські програми та інші шкідливі програми.

  3.3. Права Виконавця:

  • призупиняти роботу Сервісу для проведення профілактичних або інших робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру;
  • оновлювати зміст, функціональні можливості Сервісу, запроваджувати додаткові заходи безпеки в будь-який час на свій розсуд;
  • з метою організації працездатності Сайту /Сервісу залучати третіх осіб, що надають послуги з його розробки, супроводження згідно з договірними відносинами з Виконавцем, що включають вимоги щодо дотримання ними конфіденційності та захисту персональних даних згідно з законодавством України;
  • розміщувати на Сайті і Сервісі інформаційно-рекламні матеріали;
  • направляти Користувачу повідомлення інформаційного та рекламного характеру через Сервіс, SMS-повідомлення, електронною поштою щодо актуальних пропозицій, послуг тощо;
  • блокувати доступ до Сервісу Користувачам, які порушують умови цієї Угоди.
 1. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

  Користувач перераховує суму в розмірі, зазначеному у відповідному розділі Сайту при замовлені послуги Виконавця, на розрахунковий рахунок Виконавця у спосіб, зазначений на Сайті Виконавця. Всі витрати з оплати несе Користувач.

 1. Згода на обробку персональних даних

  Використовуючи Сайт, Користувач надає Виконавцю добровільну згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до чинного законодавства України, зокрема відповідно до Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист прав споживачів», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

  Під «обробкою персональних даних» слід розуміти вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, що пов’язані зі збиранням, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням, поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням та знищенням персональних даних.

  Під «персональними даними» Користувача слід розуміти будь-яку інформацію, яка дає змогу ідентифікувати особу, зокрема інформацію, яка була надана Користувачем під час заповнення форм (-и) на Сайті Виконавця.

  Користувач погоджується, що Виконавець використовуватиме його персональні дані під час надання своїх послуг, а також для надсилання інформації про акції, новини, нові надходження, спеціальні пропозиції та оголошення за допомогою електронних повідомлень, SMS, MMS.

  Користувач погоджується, що Виконавець має право передавати його персональні дані Третім особам, а також іншим особам лише в маркетингових цілях, а також з метою розсилки інформаційних і рекламних матеріалів таких Третіх осіб.

  Користувач погоджується, що у випадках, передбачених законодавством, Виконавець надає особисті дані Користувача судовим, правоохоронним або іншим державним органам на їхню вимогу.

  Користувач може відмовитися від послуг Виконавця і видалити всі особисті дані з бази шляхом відправлення листа на e-mail-адресу Виконавця або натиснувши на посилання відписки в кінці листа розсилки.

 1. Конфіденційність

  Виконавець та Афілійовані особи докладуть зусиль для дотримання максимальної конфіденційності щодо будь-якої інформації з обмеженим доступом, розміщеної на Сайті.

  Будь-які Користувачі треті особи зобов’язані дотримуватись повної конфіденційності (і за першої можливості знищити) відносно всіх даних, що їм не належать, що мають ознаки конфіденційних, в будь-якому випадку, коли вони виявляють такі дані на Сайті або у зв’язку з використанням Сайту. Такі особи також повинні негайно повідомити адміністраторів Сайту про виявлення будь-яких таких даних, відповісти на всі запитання адміністраторів чи представників компетентних органів державної влади, спрямовані на зʼясування причин і обставин отримання доступу до таких даних.

  Надаючи доступ до своїх конфіденційних даних або до конфіденційних даних осіб, чиїм законним представником він є, включаючи Результати аналізів, будь-яким третім особам, Користувач усвідомлює наслідки таких дій і знімає з Виконавця та Афілійованих осіб будь-яку відповідальність за недотримання режиму конфіденційності щодо зазначених даних третіми особами.

  При створенні і розвитку Сайту Виконавець і Афілійовані особи використовують лише програмне забезпечення та програмні механізми надійних розробників, які гарантують дотримання безпеки та конфіденційності. Водночас, Користувач приймає на себе ризик, пов’язаний з тим, що програмне забезпечення та програмні механізми, які використовують Виконавець і Афілійовані особи, можуть давати (з вини їхніх розробників) збої і помилки, що призводять, зокрема, до ризиків, пов’язаних з недотриманням конфіденційності.

 1. Права інтелектуальної власності

  Власне Сайт, всі і будь-які його елементи і складові ( як разом, так і окремо), включаючи але не обмежуючись програмним кодом і його елементами, зображеннями, текстами, аудіо- і відеоматеріалами, є власністю Виконавця та/або Афілійованих осіб. Будь-яке використання будь-яких матеріалів або елементів Сайту без відповідної згоди Виконавця, не допускається за жодних обставин.

  NIKOLAB (НІКОЛАБ) – торгова марка, права на яку належать Виконавцю.

  Користування Сайтом не дає жодних прав чи ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності без оформлення відповідних угод з Виконавцем чи іншими правовласниками.

  Використання всіх і будь-яких об’єктів права інтелектуальної власності Сайту допускається тільки за згодою законних правовласників.

  Користувачі та будь-які треті особи можуть притягуватись до відповідальності за будь-які порушення прав інтелектуальної власності на об’єкти, розміщені на Сайті.

 1. Відповідальність

  Виконавець і Афілійовані особи не несуть відповідальність за всі і будь-які небажані наслідки використання Сайту Користувачем у випадках порушень Користувачем даної Угоди та/або вимог чинного законодавства України, а також будь-яких інших недобросовісних або неправомірних дій Користувачів.

  Сайт надається для використання з найкращими намірами і повинен бути корисним інструментом для всіх добросовісних Користувачів.

  Виконавець та Афілійовані особи докладають зусиль, щоб підтримувати Сайт без помилок і в максимальній безпеці. Водночас Користувач використовує Сайт на свій власний ризик. Виконавець та Афілійовані особи не можуть гарантувати повну відсутність помилок, збоїв та несправностей під час роботи Сайту, так само як і його безперервну придатність для зазначених цілей його використання. У зв’язку з цим Користувачі звільняють Виконавця та Афілійованих осіб від відповідальності за зазначені недоліки, а також не матимуть права на компенсації, відшкодування шкоди, відшкодування упущеної вигоди тощо, крім випадків, описаних в Угоді користувача або чинному законодавстві України.

  Виконавець не несе відповідальності за функціонування посилань на зовнішні сайти, розміщених на Сайті. Такі сайти не контролюються Виконавцем, а отже Виконавець не відповідає за їх дії, а також за будь-які збитки, які можуть виникнути в результаті їх використання.

  Сайт не надає послуги по медичному консультуванню. Розміщена на Сайті/Сервісі інформація не може замінити консультацію у лікаря і не може бути використана для самостійної постановки діагнозу та самолікування. Виконавець не несе відповідальності за діагнози, встановлені самостійно або третіми особами на підставі інформації, що міститься на Сайті, призначене лікування та пов’язані з цим наслідки.

 1. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

  Користувач погоджується з тим, що ці Умови і відносини між Сторонами регулюються правом України.

  Всі протиріччя, які можуть виникати у Сторін у процесі виконання цієї Публічної оферти, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів.

  Користувач погоджується, що для цілей вирішення спорів між Сторонами ефективним і обовʼязковим для використання засобом комунікації є e-mail-листування з Виконавцем за адресою зазначеною на Сайті.

  У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди щодо спору протягом 30 (тридцяти) календарних днів, спір передається на розгляд до компетентного суду відповідно до законодавства України.

 1. Заключні положення

  Ця Публічна оферта дійсна до моменту припинення її дії однією із Сторін.

  Виконавець має право вносити зміни або доповнення до цієї Публічної оферти в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, розмістивши нову редакцію Публічної оферти на Сайті. Нова редакція Публічної оферти набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Публічної оферти.

  Користувач зобовʼязується регулярно перевіряти посилання «Публічна оферта» на відповідній сторінці Сайту, щоб переконатися в тому, що йому відома остання версія Публічної оферти.